ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 ส่งคูปองการศึกษา
27 กันยายน 2562- 27 กันยายน 2562 5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ
2 ไปพบหมอตามนัด/ งานเกษียณครูเสริญ รร.บ้านโนนสะอาด
26 กันยายน 2562- 26 กันยายน 2562 5
3 นำนักเรียนไปซ้อมลูกเสือสำรอง
25 กันยายน 2562- 25 กันยายน 2562 5
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
4 นำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงไปพบหมอ
23 กันยายน 2562- 23 กันยายน 2562 6
โรงพยาบาลขุนหาญ
5 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
13 พฤษภาคม 2562- 13 พฤษภาคม 2562 57
6 วันอยู่เวรช่วงปิดเทอมครูลำไพร
8 เมษายน 2562- 14 เมษายน 2562 40
โรงเรียนบ้านอาราง


โรงเรียนบ้านอาราง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่   1   บ้านอาราง ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

โทรศัพท์ : 045-637506   Admin นางลำไพร  หล้าศรี  โทร. 0621952307 E-mail : lamprailasri4@gmail.com  

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook