ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
13 พฤษภาคม 2562- 13 พฤษภาคม 2562 31
2 วันอยู่เวรช่วงปิดเทอมครูลำไพร
8 เมษายน 2562- 14 เมษายน 2562 27
โรงเรียนบ้านอาราง


โรงเรียนบ้านอาราง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่   1   บ้านอาราง ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

โทรศัพท์ : 045-637506  Admin E-mail : lamprailasri4@gmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook