ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านอาราง  หมู่ 1 ตำบลพราน  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150 โทร 045637506 ผอ.ชัยนัตร 0817605102 ครูลำไพร 0621952307 E-mail : lamprailasri4 @gmail.comโรงเรียนบ้านอาราง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่   1   บ้านอาราง ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

โทรศัพท์ : 045-637506   Admin นางลำไพร  หล้าศรี  โทร. 0621952307 E-mail : lamprailasri4@gmail.com  

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook